KVKK

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız
 

1- Giriş

SAFİR KUNDU OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle “New Safir” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin korunması ve müşterilerimizin / misafirlerimizin / ziyaretçilerimizin gizliliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlenmekte olup gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasına özen göstermekteyiz. Bu sebeple iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verileri işleme süreçlerimiz ve veri sahibinin KVKK kapsamındaki hakları konusunda gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. Kişisel verilerin New Safir tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiler bu bildirimde yer almaktadır.

 

2- Kişisel Verilerinin Toplanmasının Yasal Dayanağı

İş bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereği yapılmaktadır. New Safir ve iştirakleri, müşteri / misafir / ziyaretçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. New Safir ve çalışanları, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında kullanmayı taahhüt etmektedirler.

 

3- İşlenen Kişisel Veriler

New Safir, veri sahibinin açık rızasına istinaden ve ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileri işlemektedir. New Safir müşterisi / misafiri / ziyaretçisi olan veri sahipleri hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istenmektedir;

– Kimlik Bilgileri ( İsim, Soy isim , Kimlik numarası, Hesap ve Üyelik Bilgileri gibi)

– İletişim Bilgileri (Adres, Telefon numarası, Eposta adresi, İP adresi, )

– Özlük Bilgileri (Ünvan,İşyeri Bilgisi)

– Müşteri İşlem Bilgileri

– Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

– Mesleki Deneyim Bilgileri

– Belirli durumlarda Finans Bilgileri

– Belirli Durumlarda Sağlık Bilgileri

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

 

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Zamanı ve Yöntemi

New Safir web sitesinden işlem yapan veri sahiplerinin verdikleri veriler ve açık rızaları mevzuat hükümleri uyarınca New Safir tarafından işlenmektedir. New Safir, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince müşteri / misafir / ziyaretçi bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, Şirket veya grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Otelimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KVKK uyarınca New Safir tarafından müşterilerimizin / misafirlerimizin / ziyaretçilerimizin verileri Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir.
 
Kişisel veriler, aşağıdaki sayılan durumlarda toplanabilir:

İnternet sitesi üzerinden ürün veya hizmet teslimi için
Ürün ve hizmet hakkında bilgi vermek ve şikâyetler için
İş başvurusu ya da firma ziyareti için gelen kişilerin güvenlik amaçlı
İşletmeyi ziyaretinde bulunan kişilerin yasal şartlar doğrultusunda güvenliliklerinin sağlanması için
Bir ürün veya hizmet için kaydolma, ödeme yapma ya da bir ürün veya hizmeti kullanma için
Bir soru veya talep için bizimle iletişime geçmek için
Hizmetlerimizi kullanmak için
Bir görüş veya hikaye paylaşma ya da değerlendirme veya yorum göndermek için
Bir yarışmaya, promosyona veya çekilişe katılma için
Sosyal Medya Sayfalarımızdan birini “Beğenme”, “Takip Etme” veya sayfalarımızla başka bir şekilde bağlantı kurma ya da sayfalarımızda bir şey yayınlamak için
Otele giriş işlemlerinde kullanmak için (Misafir kendisi belirtirse alerji vb. gibi sağlık bilgileri)
Spa hizmetimizden faydalanmak için

 

5- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. New Safir, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

 

6- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Müşterilerimize / misafirlerimize / ziyaretçilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, konaklamanızı etkileyebilecek özel ihtiyaçlar ya da koşullarınız, tercihleriniz ve talepleriniz vb. veriler kanuni yükümlülükler, güvenlik uygulamaları, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak siparişlerinizi almak, rezervasyon talebinizi oluşturmak, Tesislerimizden birinde konaklamak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, Çekilişlere, yarışmalara ve benzer promosyonlara katılabilmenizi sağlamak ve bu faaliyetleri yönetmek, Veri analizi, denetim, dolandırıcılık takibi ve önleme, iç kalite teminatı sağlamak, yeni ürünler geliştirmek, Hizmetlerimizi geliştirmek, iyileştirmek veya değiştirmek, kullanım trendlerini tanımlamak, Hizmetlerimizin kullanımını ve işlevselliğini denetlemek, Kullanım Şartlarımıza uygunluğu sağlamaya yardımcı olmak, Hizmetlerimizi korumaya yardımcı olmak, promosyon kampanyalarımızın ne kadar etkili olduğunu belirlemek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve genişletmek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini New Safir adına yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla New Safir ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak firmamız üyelik formlarından topladığı bazı bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve kesinlikle satmamaktadır.

New Safir, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
 

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Acil durum Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satın alım Sözleşmelerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep /Şikayetlerin Takibi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi-Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Diğer İç-Dış Güvenliğin Yürütülmesi

 

7- Kişisel Verilerin Paylaşımı / Aktarımı

Müşterilerimize / misafirlerimize / ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin / misafirlerin / ziyaretçilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin / misafirimizin / ziyaretçimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek, verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek, Haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi ya da Bağlı Kuruluşlarımızın, sizin veya diğer üçüncü tarafların haklarını, gizliliğini, güvenliğini ya da mülkiyetini korumak için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden New Safir sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz açık rızanız olması kaydıyla New Safir’in grup şirketleriyle, doğrudan/dolaylı yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimize faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, müşterilerimize / misafirlerimize / ziyaretçilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla, Bankalar arası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılabilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

 

8- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre (en az 10 Yıl) sonuna kadar saklanacaktır.

Bu sürelerin dolması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde kişisel verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi adına New Safir’e bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

 

9- Kişisel Verilerin Korunma Yöntemleri

New Safir ile paylaşılan kişisel veriler, New Safir gözetimi ve kontrolü altındadır. New Safir, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

10- İnternet Sitesi Çerezlerinin (Cookies) Kullanımı

 

Cookie Kullanımı

Kişisel veri korumaya ilişkin endişelerinize saygı duyar ve sizinle olan ilişkimize değer verir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası (“Politika”) sadece, gerek bilgisayar, mobil aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar (toplu olarak “Aygıt”) üzerinden erişilen New Safir Turizm web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, widget’lar, bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Twitter, Facebook veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri (toplu olarak “Siteler”) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.

Bu Politika, Siteler aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini tanımlar. Bu Politika ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu Sitelerdeki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de tanımlar. Bu Siteleri kullanarak bu Politika’nın hükümlerini anlayıp kabul ettiğinizi onayladığınız için lütfen Politika’yı dikkatle okuyun. Ayrıca lütfen Siteleri kullanımınızı ve Sitelere gönderdiğiniz içerikleri yöneten Kullanım ve Koşullarımızı inceleyin.
 

I. Çerezler

Birçok şirket gibi New Safir Turizm performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Sitelerde “çerezler” ve benzeri araçlar kullanır.
 

Çerezler nedir?

Çerez, Aygıtınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olur. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiklerinize ve beğenmediklerinize göre uyarlayabilir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamaz, bunun yerine kullanıcıların Sitelerimize nasıl geldiği, Sitelerimizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplar.
 

Çerezleri ne için kullanırız?

New Safir Turizm güvenlik nedeniyle ve Siteleri daha önce ziyaret edip etmediğinizi söylemek, yeni ziyaretçiyseniz dil tercihlerinizi hatırlamak veya sitede gezintiyi başka şekilde kolaylaştırmak ve Sitelerimizi ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek için Aygıtınıza çerez veya benzer dosyalar yükleyebilir. Çerezler tarayıcı türü, Sitelerimizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplamamızı sağlar. Ayrıca hangi reklamlarımızın veya tekliflerimizin size daha cazip gelebileceğini seçmemize ve Sitelerimizi ziyaret ederken bunları görüntülememize olanak tanır. Çerezler belirli bir Site’yi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi iyileştirebilir. Genel anlamda çerezler hangi sayfaları faydalı bulacağınızı ve hangilerini bulmayacağınızı takip etmemizi sağlayarak size daha iyi bir Site sunmamızda yardımcı olur. Çerezler, Aygıtınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez.
 

Ne tür çerezler kullanırız?

Genellikle Sitelerde kullanılan çerezler şu kategorilere ayrılabilir:
 

Oturum Çerezleri

Bu çerezler Siteyi her ziyaret ettiğiniz ‘oturumda’ kullanılır ve Site’den çıktıktan veya ondan çok kısa bir süre sonra süresi dolar. Aygıtınızda kalıcı olarak kaydedilmezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım ederler. Bu çerezler silinebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz, ancak bu, Sitelerin performansını düşürür ve kullanıcı deneyiminizi kısıtlar. Bu çerezler ayrıca Site’ye erişim ve Site’den ayrılma zamanınızı kaydeden zaman damgaları kullanır.
 

Takip Çerezleri

Bu çerezler Sitelerimizin sürekli ziyaretçilerini tanımamızı sağlar. Bir takip çerezi isimsiz, rastgele oluşturulmuş bir kimlik tanımlayıcıyı eşleştirerek Sitelerimizin kullanıcısının nereden geldiğini, ne tür arama motoru kullanabileceğini, hangi bağlantıya tıkladığını, hangi anahtar kelimeyi kullandığını ve Site’ye eriştiğinde dünyanın neresinde olduğunun kaydını tutar. Bu verileri takip ederek Sitelerimizde iyileştirme yapabiliriz.
 

Kalıcı Çerezler

Bu çerez türü sabit bir süre (bazen birkaç saat, bazen birkaç yıl veya daha fazla) Aygıtınıza kaydedilir ve tarayıcı kapandığında silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin bu çerez türü tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, bu sayede Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanırlar.
Performans Çerezleri ve Analitik Çerezler
Performans çerezleri Sitelerin nasıl kullanıldığını analiz etmek ve performanslarını izlemek için kullanılırlar, bu sayede Siteleri kullanım deneyiminizi iyileştirmemizi sağlarlar. Bu çerezler Sitelerin içeriğini Site kullanıcılarının en çok ilginç bulduğu içerikleri yansıtacak şekilde uyarlamamıza ve Siteler ile ilgili teknik sorunların ne zaman meydana geldiğini tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu verileri Sitelerin nasıl kullanıldığını, en yaygın sorunların ne olduğunu ve Siteleri nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olacak raporlar oluşturmak için de kullanabiliriz.

 

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcınızın ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız web tarayıcnızın yönlendirmelerini takip edebilirsiniz.

 

11- Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.
 
KVKK FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 
Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için New Safir’in veri güvenliği adına sorumlu yetkili birimiyle (Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi: info@safiraparthotel.com) iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;safiraparthotel.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yaşar Sobutay Bulv. Kemeragzi Mah. New Safir Otel 16/33 Aksu/Antalya adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya ……….. kep adresine e-posta göndererek, noter kanalıyla veya ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması ricamızdır.

 

12- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu bildirimde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçtiğinde tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

New Safir ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

 

13- Ticari Bilgileri

Ünvanı:
SAFİR KUNDU OTELCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ
 
MERSİS Numarası:
0737107792400001
 
Adresi:
Yaşar Sobutay Bulv. Kemeragzi Mah. New Safir Otel 16/33 Aksu/Antalya
 
Telefon:
02425035528
 
e-mail:
info@safiraparthotel.com

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha Fazla Bilgi

Open chat
Welcome to New Safir Hotel.
How can we help you?