SÜRDÜRÜLEBİLİR OTEL POLİTİKASI

New New Safir Apart, çevresel değerlerin, yaşam şartlarının korunması ve iyileştirilmesi için, doğal kaynaklardan yararlanmakta olan turizm sektörünün, üzerine düşeni yapması gerektiğine inanmaktadır. New New Safir Apart olarak çevresel etkinliklere destek vereceğiz. New New Safir Apart olarak konumlandığımız yerleşim biriminde kalkınmayı desteklemek için otelde tüketilen ürünler ve kullanılan malzemelerin Aksu bölgesinden seçimine özen göstermekle beraber; aynı amaçla, istihdam ettiğimiz personelin de bu bölgeden olmasıyla eğitimli personelimizin sürekliliğini sağlıyor ve hizmet kalitemizi koruyarak misafirlerimiz tarafından tekrar tercih edilirliğimizi arttırıyoruz. Böylelikle geleneksel yaşamın içinde olma şansı buluyoruz ve geleneksel yapıyı destekliyoruz. İyi hizmetin memnun personelden geldiği bilinciyle personelimizle istişare yapmak ve onların görüşlerini alarak sürekli iyileştirmeye katkılarını sağlıyoruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

 

Sürdürülebilir kalkınma, insan yaşamanın gereksinimleri ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge kurularak, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Daha iyi bir dünya için çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin insan ve çevre yararına bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan “sürdürülebilirlik” kavramı Türkiye turizminde giderek daha fazla yer buluyor.

Küresel ölçekte değişim gösteren iklim koşulları, dünya ile birlikte Türkiye’de de artan oranda hissedilmektedir. Kuraklık, sel felaketleri ve çok soğuk kış mevsimlerini yaşar duruma geldik. Hepsi dünyamızda bir şeylerin değişmekte olduğunu işaret ediyor. Bu kapsamda çevreyi korumak, insanlığın geleceği açısından kilit önem taşıyor. Tek bir işletmenin ve hatta bir bireyin bile çevreyi ve dolayısıyla dünyayı korumak adına alacağı önlemler bu sürece katkı sağlayacak, yaşanabilir bir gezegenin sürdürülebilirliğine olanak tanıyacaktır.

Bu süreçte NEW SAFİR APART olarak bizlere de büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Günümüzde şirketlerin paydaş kitlelerine olan sorumluluğuna dönüşmüş olan sürdürülebilirlik, bizler için bir yaklaşım olmanın çok ötesinde faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının en önemli yapı taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Son yıllarda işletmelerimizin en çok üzerinde durduğu konulardan bir diğeri de sürdürülebilirliğin çevresel boyutudur. İşletme faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlayan çevresel sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerimiz, daha temiz bir dünya için artan oranda çaba sarf etmekte, çevreyi işlerinin odağında konumlandırmaktadır.

Özetle, sürdürülebilirlik “ekonomik, çevresel ve sosyal faaliyetlere odaklanılması suretiyle daha iyi bir dünya için çalışmak” olarak tanımlanmaktadır.

 

Sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerimizin temel sorumlulukları;

-Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek,

-Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek,

-Neden olunan her türlü çevresel etkiyi azaltmak,

-Üretim süreçleri ve faaliyetlerinde verimliliği artırmak temel noktalarında şekillenmektedir. Ekonomik aktörlerin yükümlülüğü bununla da sınırlı değildir. Sürdürülebilirliğin temellerini oluşturan sosyal ve ekonomik faktörler en az çevre kadar önem taşımaktadır. Sürdürülebilirlik, çalışanlara en uygun koşulların sağlanmasından yaratılan katma değerin toplumla paylaşılmasına kadar geniş bir kapsama sahiptir.

 

YASALARA UYUM

 

Tesisimiz tüm ilgili yasal mevzuatları güncel olarak takip etmekte, düzenlemesi olması durumunda aksiyon planı mevcut olup en hızlı şekilde organize olmak için birimlere gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

-İş yeri açma için gerekli bütün yasal hükümler yerine getirilmiş ve 2022 yılında belediyeden iş yeri açma ruhsatını almiştir.

-2022 yılı içerinde güvenli truzim sertifikası almıştır.

 

PAYDAŞLARLA İLETİŞİM

 

Çalışanlarımızla sürdürülebilir truzim politikamızı, her ay planladığımız toplantılarla, müşterilerimize ve tedarikçilerimize web sitemizde bulunan politikamızla, anket ve mail yollarıyla sürdürülebilir truzim tecrübemizi ve gerekliliklerini aktararak paydaşlarımızı bilgilendirmek,  gelen bildirimler yorumlar doğrultusunda da kendimizi sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

PERSONEL KATILIMI

 

Sürdürülebilir politikamızı oluşturuken, personellerin ne kadar önemli rol aldığının farkındalığıyla, personellerimize gerekli eğitimler verilmiş olup, süreci geliştirmek için katkı vermeleri konusunda ne kadar istekli olduğumuzu personellerimize işletme içinde verdiğimiz eğitimlerle aktardık.

Otel politikası olarak eğitimleri aylık periyotlarda yapılması kararını almış olup, bu eğitimlerle bilgilerin güncel kalmasını hedeflemekteyiz.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

 

İşletme olarak öncelikli hedefimiz Irk, cinsiyet, engellilik hali, yaş veya başka bir ayrımcılık yapılmaksızın, ziyaretçilere güvenli, tatmin edici, sürdürülebilir ve yenilikçi bir deneyim sunmaktır. Bu bilinçle sosyal medya ve acentaları sitelerinden gelen şikayet kayıtlarını hassasiyetle takip ediyor ve düzeltici faaliyetlerimizi anında gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı içerisinde yeni bir anket sistemi kurarak müşteri memnuniyet sistemimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

 

HERKES İÇİN ERİŞİM

 

İşletme politikamız olarak hedeflerimiz içinde engellilik hali yapılmaksızın ziyaretçilerimize güvenli bir deneyim sunmaktır. Bu anlamda otel girişimizde engelli rampası bulunmaktadır. Giriş kapısı ve ortak alan tuvaletlerin kapıları fotosellidir. Ayrıca her kata hizmet veren ve engelli erişimine uygun asansörlerle bütün misafirlerimiz resepsiyon, lobi ve odalarına kolaylıkla ulaşabilirler.

 

SATIN ALMA POLİTİKASI

 

Sürdürülebilir turizm için çevreyi korumaya ve işletmemizin çevreye olan olumsuz etkilerini minimuma indirmek, bulunduğumuz çevrenin, toplumun gelişimine katkıda bulunmak için satın almada sürdürülebilirliği sağlamak öncelikli amacımızdır. Otelimize alınan yiyecek ve içecek maddelerinin üst kalite, amacına ve ilgili mevzuatlara uygun, aynı zamanda yerel üretilmiş ürünlerden seçilmesine dikkat edeceğiz. İşletmemizin operasyonu sırasında çevreye verdiği etkilerini sınırlamak ve en aza indirmek için, satın alma sırasında, fiyat, kalite, uygunluk ile beraber aşağıdaki kriterleri değerlendirip, ürün satın alırken sadece satın alma maliyetini değil, aynı zamanda yaşam boyu maliyetini göz önüne alacağız. Daha az enerji tüketen alet ekipmanın, ürün tercihi,  Daha az su tüketen alet ekipmanın, ürün tercihi,  Daha az atık üreten alet-ekipman, ürün ve hizmetlerin tercihi,  Çevreye en az zarar veren malzemeleri tercih edeceğiz

 

-Yerel Satın Alma

Yerel tedarikçilere öncelik veren bir satın alma politikası uygulanmaktadır. Tesisimiz  için tedarikçiler belirlenirken üretim alanlarında denetimler yapılmakta ve belirli zaman aralıklarında bu denetimler tekrarlanmaktadır. New New Safir Apart Hotel olarak  bölgesel kalkınmayı desteklemek adına tedarikçiler, ihtiyacı ve gereklilikleri karşılaması durumunda bölgeden seçilir. Satın Alma Politikası’ nda belirtilen şartlara uygun olarak satın alımlar gerçekleştirilmektedir.

 

-Çevresel ve verimli satın alma

Otelimizin atıkları en aza indirmek için tüm malzemelerde tek kullanımlık malların satın alınmasını dikkatle yönetir ve toplu alımları destekleriz

Satın alma aşamasında yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülmüş malların seçilmesine önem gösterir. Satın Alma Politikası’ nda belirtilen şartlara uygun olarak satın alımlar gerçekleştirilmektedir

 

KÜLTÜR VE MİRASIN SUNULMASI

 

New New Safir Apart olarak kültür ve mirasın genel müşteriye aktırılmasının truzimin sürdürülebilirliği açısından ne kadar önemli olduğunun farkındayız bu anlamda web sitemizde müşterilerimizin yakında ulaşabilcekleri kültürel ve yerel yerlerin tanıtımını yaparak adres bilgileri paylaşılmıştır.

 

YAPILAN TASARRUFLARIMIZ

 

-Ortak kullanım alanlarımızda ışıklandırmalarımız fotosellidir.

-Ortak kullanım lavabolarımızda bataryalarımız hareket sensörlüdür.

-Güneş enerjisi ile sıcak su ihtiyacımızın büyük bir bölümünü karşılamaktayız.

-Otelimizin klima sistemi %20 ekstra tasarruf sağlamaktadır.

-Odalarımızdaki gereksiz enerji kullanımını kontrol altına alabilmek için varlık sensörü sistemini kullanmaktayız.

 

Sürdürülebilirlik Kapsamında Apart Otelimizin Temel Sorumlulukları

-Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını yaratmak ve değerlendirmek

-Enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek ve karbon salınımından dolayı oluşan olumsuz etkiyi minimize etmek

 

 

 

ATIK YÖNETİMİ

 

İşletme olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

Geri kazanılabilir atıklar Atık üretimimizi azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz.

Cam, kağıt, yağ, plastik ve yiyecek atıklarının geri dönüşümü için çöp kovalarının temini için satın alma işlemi gerçekleşmiş olup temini en kısa sürede sağlanacaktır.

 

2023 YILI HEDEFİMİZ

 

-Ortak alanlarda bulunan cop kutularımızın çoğaltılması(cam, plastik, kağıt ve evsel atık).

-Geçen yıla göre personel kapasitemizi %20 arttıracağız.

-Kullanacağımız kağıtlar geri dönüştürülebilir olacak

-Oda başına çıkan atık istatistikleri hesaplanıp, azaltılması için çalışmalar yapılacaktır.

-Otelimizin yıllık enerji tüketimi hesaplanıp, azaltılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

-Otelimizin lobisinde Antalya’nın geleneksel ve tarihi fotoğraflarını sergileyeceğiz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha Fazla Bilgi

Open chat
Welcome to New Safir Hotel.
How can we help you?